ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การถูกเติมเต็มไปด้วยพระวิญญาณ กับการใช้ชีวิตตามการนำของพระวิญญาณเป็นคนละเรื่องกันนะครับ เปาโลกำลังเตือนเราให้ทำมากกว่าพูด และเดินในทางนั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องนำการตัดสินใจของเรา เป็นผู้กำหนดศีลธรรมของเรา และควบคุมคำพูดของเรา หลักฐานนั้นก็ดูได้จากผลของพระวิญญาณ--ความรัก ความชื่นชมยินดี สันติสุข ความอดทน ความมีน้ำใจ ความดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน และการรู้จักควบคุมตนเอง เปาโลบอกว่าให้คริสเตียนเต็มไปด้วยพระวิญญาณและใช้ชีวิตตามพระวิญญาณ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณสำหรับของขวัญแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในข้าพระองค์ ขอให้พระวิญญาณของพระองค์นำความคิดของข้าพระองค์ และทำให้ข้าพระองค์เป็นเหมือนพระเยซูทั้งในคำพูดและการกระทำ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น