ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในทางสัญลักษณ์ นักบวชอาโรนมีคนอิสราเอลทั้งหมด "ในหัวใจของเขา เมื่อเขาเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์" พระเยซูสุดยอดนักบวชของเราก็เหมือนกัน มีบาปของเราติดอยู่ที่หลังของพระองค์ และการให้อภัยเราอยู่ในหัวใจของพระองค์เมื่อพระองค์ไปที่กางเขนเพื่อเรา

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงที่อ่อนโยน ผมรู้ว่าพระองค์รักผม เพราะพระองค์ยอมจ่ายค่าไถ่ผมจากบาปด้วยราคาอันสูงลิ่ว ขอบคุณที่มีผมอยู่ในหัวใจของพระองค์ แม้บางครั้งผมจะออกนอกลู่นอกทางไปบ้างก็ตาม อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น