ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งหนึ่งที่ทรงพลังเกี่ยวกับการมีพระคัมภีร์ พระคำของพระเจ้า คือ ความเก่าแก่ ความหลากหลายของประเทศและวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่เตือนให้เรารู้ว่าความจริงที่ยั่งยืนของพระเจ้าเป็นจริง พระเจ้าเป็นผู้ที่เราไว้วางใจการสถิตย์อยู่อย่างยั่งยืนของพระองค์ผ่านวัฒนธรรมหลายศตวรรษ และหลายประเทศ เตือนเราว่าชีวิตนิรันดร์ที่อยู่นอกเรา แต่ผู้เป็นนิรันดร์หนึ่งเดียวโอบอุ้มเราไว้ในพระองค์

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเป็นนิรันดร์ ขอบพระคุณที่พระองค์มั่นคงมากกว่าพื้นดินที่ข้าพระองค์ยืน ตั้งมั่นยิ่งกว่ายอดเขาที่ข้าพระองค์ชื่นชม และสม่ำเสมอยิ่งกว่าคลื่นมหาสมุทรที่ข้าพระองค์ชอบ ข้าพระองค์วางชีวิต อนาคตและจิตวิญญาณไว้กับพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่ทำให้พระองค์พอพระทัยในการใช้ชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการให้ชีวิตของข้าพระองค์เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความซื่อสัตย์ต่อพระองค์อย่างสม่ำเสมอ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น