ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปโตรกำลังชี้ให้เห็นว่าความเชื่อของเขาไม่ได้เริ่มจากพระเยซู แต่เริ่มจากบรรพบุรุษแล้วคือจากต้นตระกูลที่ยิ่งใหญ่ของชาวยิว พระเจ้าที่ได้อวยพรพวกเขา ก็เป็นองค์เดียวกับที่ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นจากตาย แม้ว่าพระเยซูจะถูกประหารด้วยวิธีที่โหดเหี้ยมและน่าอับอายมากเพื่อคนยิวที่สัตย์ซื่อ คือพระองค์ถูกจับไปตรึงที่กางเขน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฏ และเป็นสัญญลักษณ์ของการถูกสาปแช่งภายใต้กฎของยิว แต่พระเจ้าทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นจากตายและยังยกย่องพระองค์ขึ้นสูงสุด และ ทำให้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์เจ้าชีวิตของเราอีกด้วย สรรเสริญพระเจ้า

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่ทำให้เห็นว่าพระองค์มีฤทธิ์อำนาจเหนือสิ่งชั่วร้าย ความบาป ความเกลียดชัง ความอิจฉา และความตาย ข้าพเจ้าขอสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ ในพระนามของพระเยซู องค์เจ้าชีวิต และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น