ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณมีอะไรที่เป็นสิ่งถาวรหรือไม่ ส่วนใหญ่ของทุกอย่างที่เรามีนั้นแตก หักหรือเสื่อมลงไปในระยะเวลาอันสั้น แต่เรามีสามสิ่งที่จะอยู่ตลอดไป: พระเจ้า เพื่อนคริสเตียนของเรา และการสรรเสริญพระเจ้าของเรา สิ่งเหล่านี้เป็นนิรันดร์

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ข้าพระองค์รอคอยวันแห่งความประหลาดใจที่จะมาอีกครั้ง วันที่ข้าพระองค์เข้าร่วมในกลุ่มทูตสวรรค์ยืนเขย่งเท้า พยายามมองไปที่เมฆเพื่อที่จะเห็นพระเจ้าและพระบุตรที่กลับมาในสง่าราศี ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับวันนั้นที่จะมาถึง แม้ว่าข้าพระองค์จะเห็นได้ด้วยความเชื่อเท่านั้น จนกว่าข้าพระองค์จะเห็นพระองค์ในวันนั้น ขอทรงโปรดรับรู้ความปรารถนาในใจของข้าพระองค์คือการได้รับใช้พระองค์ แม้จุดอ่อนของข้าพระองค์อาจจะเป็นอุปสรรคก็ตาม สรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ด้วยใจจริง ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น