ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณมีอะไรบ้างที่จะอยู่ชั่วนิจนิรันดร์ ส่วนใหญ่ทุกอย่างที่เรามีไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องแตกหักพุพังและเสื่อมสลายไปในที่สุด แต่เรามีสามสิ่งที่จะอยู่ตลอดไป นั่นคือพระเจ้า เพื่อนคริสเตียน และคำสรรเสริญพระเจ้าของเรา ทั้งสามสิ่งนี้จะอยู่ชั่วนิจนิรันดร์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้ารอคอยถึงวันนั้นที่พระองค์จะนำความประหลาดใจอันยิ่งใหญ่มาให้อีกครั้ง เป็นวันที่ข้าพเจ้าจะได้เข้าร่วมกับหมู่ทูตสวรรค์ยืนชะเง้อมองไปที่กลุ่มเมฆ เพื่อจะได้เห็นพระเจ้าและพระบุตรเสด็จกลับมาด้วยสง่าราศีและได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์สำหรับวันนั้นด้วยความเชื่อทั้งๆที่ยังมาไม่ถึง จนกว่าข้าพเจ้าจะได้เห็นพระองค์ในวันนั้น โปรดรับรู้ว่าใจของข้าพเจ้านั้นอยากที่จะรับใช้พระองค์ แม้บางครั้งอาจจะอ่อนล้าไปบ้าง จนไม่ได้แสดงออกมาเท่าที่ควร แต่ข้าพเจ้าก็ขอขอบคุณจากใจจริงและขอสรรเสริญพระองค์ผ่านทางพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น