ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่ออ่านสุภาษิตข้อนี้ ก็อดที่จะถามไม่ได้ว่า "ความสำเร็จ" ที่ข้อนี้พูดถึงมีหน้าตาแบบไหน คำตอบง่ายๆคือ หนึ่งต้องเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์ (เอเฟซัส 1:6, 12, 14) สอง ต้องมอบงานหรือแผนการนั้นให้กับพระเจ้าจัดการตามใจพระองค์ (ยากอบ 4:13-15) สาม ต้องให้มั่นใจว่าการกระทำนั้นพระเจ้าจะได้รับเกียรติ(โคโลสี 3:17) สี่ ต้องรู้แก่ใจว่าเราจนตรอก ทำอะไรไม่ได้เลย (สภษ. 16:9) ห้า ต้องรู้ว่าที่พระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังเรานั้น ไม่ใช่เพื่อเอาไว้สนองกิเลสตัณหาของตัวเอง (ยาโกโบ 3:16) แต่เพื่อสิ่งดีๆที่เป็นนิรันดร์ (โรม 8:28)และเพื่อสง่าราศีของพระเจ้า ดังนั้น เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้ว ก็ให้พูดเหมือนที่พระเยซูเคยพูด ที่ว่า "ขอให้เป็นไปตามใจพระบิดา อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพเจ้าเลย"

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าอยากทำทุกสิ่งตามใจพระองค์ อยากมีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติให้กับพระองค์ ข้าพเจ้าวางแผนจะทำหลายสิ่งหลายอย่าง แต่ถ้าแผนการเหล่านั้นนำความเสื่อมเสียมาสู่พระองค์ และไม่เป็นพระพรกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิด ก็โปรดทำให้มันล้มเหลวไป และโปรดนำข้าพเจ้าไปทำในสิ่งที่เป็นพระพร ข้าพเจ้าอยากให้พระองค์ได้รับเกียรติในทุกสิ่งที่ทำ ข้าพเจ้าอยากเดินในทิศทางที่พระคุณของพระองค์นำ ข้าพเจ้าขอมอบทั้งชีวิต แผนการ และการงานไว้กับพระองค์เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ ​อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น