ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำถามจริงๆที่อยู่เบื้องหลังคำสัญญานี้ง่ายมาก นั่นคือ ผมดูความสำเร็จของแผนงานของผมจากอะไร คำตอบนั้นง่ายมากเช่นกันครับ ซึ่งก็คือ การนำพระเกียรติมาสู่พระเจ้าเพราะพระคุณของพระองค์ (ดูเอเฟซัส 1:6, 12, 14) การมอบงานและแผนการของเราให้กับพระเจ้าหมายถึงการยอมทำตามพระประสงค์ของพระองค์ (ยากอบ 4:13-15) ไว้วางใจว่าพระเจ้าจะได้รับเกียรติในการกระทำเหล่านั้น (โคโลสี 3:17) และตระหนักว่าเราไม่มีอำนาจที่จะนำทางของเราเอง (สภษ. 16:9) พระเจ้าปรารถนาที่จะอวยพรเราและช่วยให้เรา เพื่อสิ่งดีๆที่เป็นนิรันดร์ (โรม 8:28)และเพื่อพระสิริของพระเจ้า ไม่ใช่เพื่อความทะเยอทะยานหรือความเห็นแก่ตัวของเราเอง (ยากอบ3:16) ให้เราเป็นเหมือนพระเยซู เมื่อเรามอบแผนงานและการทำงานต่างๆไว้กับพระเจ้า ก็เหมือนกับเราบอกว่า "ไม่ใช่เป็นไปตามที่ใจของข้าพระองค์ แต่พระบิดา ขอให้เป็นไปตามที่พระองค์ต้องการ "

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์อยากให้พระประสงค์ของพระองค์เป็นแผนงานของข้าพระองค์ ข้าพระองค์อยากให้พระเกียรติของพระองค์เป็นเป้าหมายของข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีสิ่งที่อยากทำ แต่พระองค์เจ้าข้า ถ้าหากแผนงานเหล่านั้นไม่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ หรือว่าไม่ได้เป็นพระพรแก่ครอบครัว หรือคนที่ข้าพระองค์มีอิทธิพลด้วย ขอให้พระองค์หยุดแผนงานเหล่านั้นของข้าพระองค์ไว้ และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางอื่นที่ข้าพระองค์จะได้เป็นพระพร ข้าพระองค์ปรารถนาให้พระองค์ได้รับเกียรติจากสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ ข้าพระองค์ปรารถนาจะไปในที่ที่พระคุณของพระองค์จะนำไป ข้าพระองค์ขอมอบวิถีของข้าพระองค์ แผนการและงานต่างๆ ไว้กับพระองค์ และพระเกียรติของพระองค์​อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น