ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อ "การร้องถึงพระนามของพระเจ้า" เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความรอด แล้วจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเราไม่ได้พูดเกี่ยวกับพระเยซูให้แก่บรรดาคนที่ไม่รู้จักพระองค์? เราต้องแบ่งปันพระเยซูกับทุกคนที่จะฟัง "คนที่จะสอนพวกเขา" จะต้องเป็นเราสิครับ!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงรักและห่วงใย ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ให้คนเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ ขอทรงให้ข้าพระองค์มีความกล้าหาญมากยิ่งขึ้นในการเป็นพยานให้แก่คนอื่นๆ เกี่ยวกับพระเยซูและการเสียสละของพระองค์ ขอทรงให้สติปัญญาที่ข้าพระองค์จะรู้ว่าควรพูดกับพวกเขาเกี่ยวกับพระเยซูเมื่อใด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น