ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้า "ความรอด" ขึ้นอยู่กับ "การร้องเรียกชื่อขององค์เจ้าชีวิต" แล้วมันจะเป็นยังไง ถ้าเราไม่พูดเรื่องของพระเยซูให้กับคนที่ไม่รู้จักพระองค์ฟัง เราต้องแบ่งปันพระเยซูกับทุกคนที่รับฟัง "แล้วใครละที่จะไปสอนพวกเขา" ก็ตัวเราไง

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงรักและห่วงใย ผมรู้ว่าคนที่ผมเจอะเจอในแต่ละวันล้วนแต่มาจากพระองค์ ช่วยให้ผมมีความกล้ามากขึ้น ที่จะบอกคนเรื่องของพระเยซูและการเสียสละชีวิตของพระองค์ ช่วยให้ผมรู้ว่าควรจะพูดเรื่องข่าวดีกับพวกเขาตอนไหนด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change