ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลอธิษฐานให้พระเจ้าเคลื่อนไหวในชีวิตของคริสเตียนใหม่เหล่านี้— ให้เกิดผลดีเลิศในสิ่งที่พวกเขาตั้งใจทำและอวยพระพรอย่างเต็มที่ในการทำดีทั้งหลายที่เกิดจากความเชื่อ คุณคิดว่าคริสเตียนใหม่คนไหนต้องการคำอธิษฐานแบบนี้บ้าง

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้แข็งแกร่งและทรงฤทธิ์ ในวันนี้ โปรดอวยพรคริสเตียนใหม่ที่อยู่ในใจผมด้วยเถิด ช่วยให้พวกเขารู้ว่าพระองค์สถิตอยู่กับพวกเขา และไม่ว่าอะไรก็ตามที่พวกเขาพยายามทำ หรือตั้งใจทำเพื่อถวายเกียรติให้กับพระองค์และเป็นพระพรให้กับคนของพระองค์นั้น ขอให้เกิดผลดีเลิศด้วยเถิด ขอปกป้องพวกเขาจากสิ่งชั่วร้ายตนนั้น ผมขออธิษฐานสำหรับพระพรนี้ ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change