ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลอธิษฐานให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของคริสเตียนใหม่เหล่านี้— เพื่อเพิ่มผลประสบความสำเร็จในการทำความดีทุกอย่างที่พวกเขาตั้งใจไว้ และให้ทรงอวยพรการงานต่างๆ ที่ดีที่เกิดจากความเชื่อของพวกเขา มีคริสเตียนใหม่คนไหน ที่คุณต้องอธิษฐานแบบนี้ให้บ้างครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ ขอทรงโปรดอวยพรคริสเตียนใหม่หลายคนที่อยู่ในหัวใจของข้าพระองค์ในวันนี้ ขอทรงช่วยให้พวกเขารับรู้ว่าพระองค์อยู่ในชีวิตของพวกเขา ขอทรงช่วยเพิ่มผลที่ดีในความพยายามของพวกเขาและทุกความตั้งใจของพวกเขาที่จะถวายเกียรติและเป็นพระพรให้แก่บรรดาคนของพระองค์ ขอทรงปกป้องพวกเขาจากความชั่วร้าย ข้าพระองค์ขออธิษฐานสำหรับการอวยพระพรนี้ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น