ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การอธิษฐานเป็นการเชื้อเชิญจากพระเจ้าอย่างอัศจรรย์ เพื่อเราจะได้ระบายเรื่องในใจให้พระองค์ฟัง ขนาดเวลาที่เราพูดไม่ออก พระองค์ยังให้พระวิญญาณช่วยพูดแทนเราเลย การพูดคุยที่สุดยอดอย่างสนิทสนม ที่เกิดจากพระวิญญาณที่เลิศเลอของพระเจ้าในตัวเรานี้ จะต้องไม่ทำให้เสื่อมลงด้วยท่าทีที่งี่เง้า และหยิ่งยโสของเรา การอธิษฐานไม่ได้มีไว้เพื่อแสดงว่าเราเป็นคนเคร่งศาสนา แต่มีไว้เพื่อสร้างสายสัมพันธ์กับพระเจ้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

Thoughts on Today's Verse...

Prayer is an incredible invitation from God to share with him what is on our hearts. Even when we don't have words to say, he helps us through his Spirit in those moments. This incredibly intimate conversation, sustained by the very precious Spirit of God within us, must never be debased by crass showmanship or pride. Prayer is not done to prove our piety, but to deepen our relationship with Almighty God!

คำอธิษฐาน

อับบาพระบิดา ขอบคุณพระองค์มากสำหรับของขวัญที่พิเศษสุดจริงๆ คือการอธิษฐาน ขอบคุณที่พระองค์ยอมฟังทั้งคำพูดและจิตใจของข้าพเจ้า ขอบคุณที่ทรงอยู่ใกล้และไม่เคยอยู่ห่างไกล โปรดอภัยให้กับข้าพเจ้าที่ไม่ได้เรียกหาพระองค์บ่อยเท่าที่ควร หรือทำเป็นเล่นๆกับหูที่ใส่ใจฟังของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Abba Father, thank you so much for the incredible gift of prayer. Thank you for listening to both my words and my heart. Thank you for being near and not far off. Forgive me when I don't call upon you as often as I should, or when I take your gracious listening ear for granted. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 6:6

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change