ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การอธิษฐานเป็นการเชื้อเชิญจากพระเจ้าอย่างอัศจรรย์ เพื่อเราจะได้ระบายเรื่องในใจให้พระองค์ฟัง ขนาดเวลาที่เราพูดไม่ออก พระองค์ยังให้พระวิญญาณช่วยพูดแทนเราเลย การพูดคุยที่สุดยอดอย่างสนิทสนม ที่เกิดจากพระวิญญาณที่เลิศเลอของพระเจ้าในตัวเรานี้ จะต้องไม่ทำให้เสื่อมลงด้วยท่าทีที่งี่เง้า และหยิ่งยโสของเรา การอธิษฐานไม่ได้มีไว้เพื่อแสดงว่าเราเป็นคนเคร่งศาสนา แต่มีไว้เพื่อสร้างสายสัมพันธ์กับพระเจ้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

คำอธิษฐาน

อับบาพระบิดา ขอบคุณพระองค์มากสำหรับของขวัญที่พิเศษสุดจริงๆ คือการอธิษฐาน ขอบคุณที่พระองค์ยอมฟังทั้งคำพูดและจิตใจของข้าพเจ้า ขอบคุณที่ทรงอยู่ใกล้และไม่เคยอยู่ห่างไกล โปรดอภัยให้กับข้าพเจ้าที่ไม่ได้เรียกหาพระองค์บ่อยเท่าที่ควร หรือทำเป็นเล่นๆกับหูที่ใส่ใจฟังของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น