ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การอธิษฐานเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่พระเจ้าจะเชื้อเชิญให้เราแบ่งปันกับพระองค์ถึงสิ่งที่อยู่ในใจเรา แม้แต่ในเวลาที่เราไม่มีคำพูดที่จะพูดออกมาได้ พระองค์ช่วยเราผ่านทางพระวิญญาณ เป็นการสนทนาที่ใกล้ชิดอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งพระวิญญาณอันมีค่ามากของพระเจ้าในตัวเราเป็นผู้รักษาไว้ และจะต้องไม่มีสิ่งที่หยาบคาย ไร้สาระ หรือความเย่อหยิ่งปนอยู่ในการสนทนากับพระเจ้านั้น เราไม่ได้อธิษฐานเพื่อพิสูจน์ว่าเรากตัญญูรู้คุณพระเจ้า แต่เพื่อที่เราจะมีสายสัมพันธ์กับพระเจ้ามากขึ้น

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบคุณพระองค์มากสำหรับการอธิษฐานซึ่งเป็นของขวัญพิเศษนี้ ขอบคุณที่ฟังทั้งคำพูดและจิตใจของข้าพระองค์ ขอบคุณที่ทรงอยู่ใกล้และไม่เคยอยู่ห่างไกลเลย ขอทรงอภัยให้กับข้าพระองค์ถ้าหากข้าพระองค์ไม่ได้คุยกับพระองค์บ่อยๆเท่าที่ควร อภัยให้ข้าพระองค์ถ้าหากข้าพระองค์ไม่เห็นพระคุณในการรับฟังของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น