ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความไว้วางใจ เป็นแบบครึ่งๆกลางๆ ไม่ได้ ต้องเลือกระหว่างวางใจแบบสุดๆ หรือแบบคลุมเคลือที่มีแต่ความลังเลสงสัย ดังนั้นไม่ว่าเราจะเจอกับความท้าทายในแต่ละวัน หรือกำลังพยายามหาคำตอบกับปัญหาที่ลึกลับซับซ้อน ให้เราไว้วางใจอย่างเต็มที่ในพระยาห์เวห์ ให้เราทูลขอสติปัญญาและการทรงนำของพระองค์ตอนที่เรากำลังจะตัดสินใจนั้น ให้เราสรรเสริญพระองค์สำหรับสิ่งที่ดีๆในชีวิต และแสวงหาการอวยพรของพระองค์สำหรับวันข้างหน้า ทำไมหรือ เพราะพระองค์ตั้งใจที่จะอวยพรเราด้วยชีวิตทั้งในปัจจุบันและตลอดไป

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ องค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าฝากความไว้วางใจในพระองค์ โปรดทรงนำทุกย่างก้าวของข้าพเจ้า เพื่อจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ โปรดช่วยข้าพเจ้าให้ตัดสินใจในทางที่ถูกต้อง โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารู้จักแยกแยะว่าเวลาไหนควรหรือไม่ควรที่จะแบ่งปันพระคุณของพระองค์ โปรดให้คำพูดที่เหมาะสมตอนแบ่งปันเรื่องพระองค์กับครอบครัว หรือเพื่อนฝูง หรือเพื่อนร่วมงาน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น