ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเรามีความไม่แน่นอน แต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน ไม่ว่าที่ไหน เมื่อไหร่ และนานเท่าใดพระเจ้าจะอยู่ที่นั่นและจะอยู่กับเราและเพื่อเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นนิรันดร์ ข้าพระองค์รู้สึกอบอุ่นใจที่รู้ว่าไท่ว่าที่ไหน พระองค์ก็จะอยู่ด้วย ขอทรงฟื้นความกล้าหาญของข้าพระองค์ ผ่านพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะกล้ามากขึ้น เพื่อแบ่งปันข่าวดีของพระเยซู โดยอำนาจและการอยู่ด้วยของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น