ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

รู้ใช่ไหมว่า ปากของเรานำความเดือดร้อนมาให้กับเราได้ โดยเฉพาะคนที่มีจิตใจชั่วช้า คำพูดส่อให้เห็นถึงสิ่งที่อยู่ในใจ และคนชั่วก็มีหลายอย่างที่ต้องปกปิดไว้ แล้วตัวเราเองละ คำพูดของเราส่ออะไรออกมาบ้าง มันช่วยให้เราถอยห่างจากความเดือดร้อน หรือมันส่อให้เห็นสิ่งเน่าเฟะในจิตวิญญาณของเรา

Thoughts on Today's Verse...

Our mouths can sure get us into trouble, can't they! This is especially true for someone whose heart is tainted by evil. Talk reveals so much about our interior life, and an evil person has a lot to hide! But that brings us to ourselves. What does our talk reveal about us? Does it help us escape trouble or does it reveal festering evil in our souls?

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าองค์เจ้าชีวิต ขอให้คำพูดจากปากและความคิดในใจของผมบริสุทธิ์และไร้มลทินในสายตาของพระองค์ โปรดให้พระวิญญาณชำระล้างจิตวิญญาณ หัวใจและร่างกายของผมให้บริสุทธิ์ด้วยเถิด เพื่อผมจะได้รับใช้พระองค์ด้วยเกียรติและความชอบธรรม ช่วยเสริมกำลังผมด้วย เพื่อเวลาที่ผมอ้าปากพูด คนจะรู้เลยว่าชีวิตผมมีพระองค์กำกับอยู่ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

O Lord God, may the words of my mouth and the thoughts of my heart be pure and holy in your sight. Through your cleansing Spirit, purify my spirit, heart, and body so that I may serve you in honor and righteousness. Strengthen me so that when I do open my mouth, the words that come out clearly reveal that you are in charge of my life. In Jesus' name, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 12:13

ความคิดเห็น