ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

รู้ใช่ไหมว่า ปากของเรานำความเดือดร้อนมาให้กับเราได้ โดยเฉพาะคนที่มีจิตใจชั่วช้า คำพูดส่อให้เห็นถึงสิ่งที่อยู่ในใจ และคนชั่วก็มีหลายอย่างที่ต้องปกปิดไว้ แล้วตัวเราเองละ คำพูดของเราส่ออะไรออกมาบ้าง มันช่วยให้เราถอยห่างจากความเดือดร้อน หรือมันส่อให้เห็นสิ่งเน่าเฟะในจิตวิญญาณของเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าองค์เจ้าชีวิต ขอให้คำพูดจากปากและความคิดในใจของผมบริสุทธิ์และไร้มลทินในสายตาของพระองค์ โปรดให้พระวิญญาณชำระล้างจิตวิญญาณ หัวใจและร่างกายของผมให้บริสุทธิ์ด้วยเถิด เพื่อผมจะได้รับใช้พระองค์ด้วยเกียรติและความชอบธรรม ช่วยเสริมกำลังผมด้วย เพื่อเวลาที่ผมอ้าปากพูด คนจะรู้เลยว่าชีวิตผมมีพระองค์กำกับอยู่ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น