ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งสิ่งที่เราต้องทำก็เป็นเรื่องง่ายๆและธรรมดาๆ ใช่ไหม คือเราต้องให้ความยุติธรรมกับคนรอบข้าง ต้องฝึกความอดทน และทำกับคนอื่นอย่างตรงไปตรงมา ไม่ลำเอียง ผมต้องฝึกให้มีความเมตตา คือให้ความช่วยเหลือกับคนที่ไม่สมควรจะได้รับแต่สิ่งนั้นจำเป็นต่อพวกเขาอย่างมาก ผมต้องเดินกับอับบาพ่อของผมอย่างถ่อมใจ เพราะถ้าไม่มีพระคุณและความช่วยเหลือของพระองค์ ผมคงล้มเหลวไม่เป็นท่า

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า โปรดทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่พระองค์อยากให้เป็น ขอหล่อหลอมข้าพเจ้าให้เป็นคนที่รักความยุติธรรม มีความเมตตา และอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น