ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"พระเจ้าเป็นพละกำลังของข้าพเจ้า" สุดยอดไปเลย ที่เราเต็มไปด้วยพลังเพราะพระองค์สถิตอยู่ด้วย และได้รับการเสริมเรี่ยวแรงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงอำนาจและพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ ขออย่าได้เป็นพลังให้กับข้าพเจ้าเท่านั้น โปรดเป็นพลังให้กับคนเหล่านั้นที่กำลังต่อสู้กับความท้อแท้สิ้นหวังด้วยเถิด โปรดอวยพระพรเป็นพิเศษให้กับ (ชื่อคน) _________ที่กำลังต่อสู้ดิ้นรนกับความทุกข์ยากลำบากในชีวิตอยู่ในตอนนี้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น