ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความนี้ไม่ใช่สำหรับคนที่มีฐานะร่ำรวยนะครับ แต่สำหรับเราทุกคนที่อยากได้ความมั่งมีนั่นแหละครับ การปรารถนา อยากได้ทรัพย์สมบัติทางโลกมาครอบครอง จะนำเราไปสู่ความพินาศ ให้ระลึกถึงคำของพระเยซู: จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งหลายให้แก่ท่าน

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดาผู้เป็นที่รัก สำหรับการอวยพระพรอย่างมากมาย ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์พอใจในสิ่งที่พระองค์ให้และมีใจเมตตาที่จะแบ่งปันให้เป็นพระพรแก่คนอื่น ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ตั้งใจมองไปที่พระองค์ และพระบุตรของพระองค์ อธิษฐานในพระนามขององค์พระบุตร ผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ องค์พระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น