ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราได้ข่าวเรื่องของพี่น้องคริสเตียนในที่อื่นๆ โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่หรือในเวลาที่ตกทุกข์ได้ยาก หรือเป็นพี่น้องใหม่ที่เพิ่งรับเชื่อ ให้เราตั้งอกตั้งใจอธิษฐานแบบข้อนี้ให้กับพวกเขาด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่ทรงรัก โปรดอวยพรให้กับพี่น้องของผมทั่วทุกมุมโลกด้วย ช่วยเสริมแรงให้กับคนเหล่านั้นที่ถูกโจมตีและถูกกดขี่ข่มเหง ช่วยทำให้ผู้เชื่อใหม่เติบโตขึ้น และช่วยให้ความกระจ่างกับคนที่กำลังสงสัยและลังเลใจ โปรดให้สันติสุขกับคนของพระองค์ในวันนี้ด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น