ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคัมภีร์ใช้คำว่า "ผู้เลี้ยงแกะ" สำหรับผู้นำที่ดีมากมายหลายประเภท แต่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้เลี้ยงที่แท้จริง พระองค์ทำให้เรารู้ว่าหัวใจของการเป็นผู้นำคือการเสียสละไม่ใช่ตำแหน่ง ผู้นำต้องรับใช้ ไม่ใช่เห็นแก่ตัว เราติดตามผู้เลี้ยงหนึ่งเดียวคนนี้ เพราะเรารู้ว่า พระองค์เห็นเรามีค่ามากกว่าชีวิตของพระองค์เอง

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้สละชีพและบริสุทธิ์ ผมถึงกับอึ้งพูดไม่ออกเลยกับแผนการของพระองค์ที่จะให้พระเยซูมาเป็นทั้งองค์เจ้าชีวิตและลูกแกะ เป็นทั้งผู้เลี้ยงและผู้สละชีพ ขอบคุณที่ให้ผมมีชีวิตใหม่ผ่านทางความตายของพระเยซู และให้ผมเป็นผู้นำผ่านทางแบบอย่างของพระองค์ ผมขอถวายคำขอบคุณที่ไม่มีวันสิ้นสุดให้กับพระองค์ ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น