ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ให้นึกถึงของขวัญที่ดีต่างๆ ที่คุณเคยได้รับนะครับ ของขวัญที่ยอดเยี่ยมที่สุดรองจากพระเยซู ที่พระเจ้าเสียสละลงมาเพื่อความรอดของเราก็คือการทรงสถิตย์อยู่ด้วยในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ พระองค์เป็นของเราถ้าเราทูลขอ จริงๆ แล้ว ในขณะที่เราขอพระเจ้าสำหรับอะไรก็ตาม พระวิญญาณก็ได้คุยกับพระเจ้าเผื่อเราไปแล้ว

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา ขอพระองค์ทรงให้กำลังข้าพระองค์ คนที่ข้าพระองค์รัก และคริสตจักรผ่านทางอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์อธิษฐานขอการฟื้นฟูประเทศและโลกของเรา ที่จะนำโดยพระวิญญาณ พระคุณ อำนาจ และความรักของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น