ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่าการที่พระเจ้าจะไม่ยอมยกโทษให้กับเราอีกหรือ เรารู้ว่าพระองค์ต้องจ่ายค่าไถ่สูงมาก เพื่อเราจะได้รับการยกโทษจากความบาป เรารู้ว่าพระองค์รักเรา และอยากมีสายสัมพันธ์กับเรา อ้าว แล้วทำไม พระองค์ยับยั้งมือ ไม่ยอมยกโทษให้กับเราละ ก็เพราะเราทำตัวราวกับว่าเรายังไม่ได้รับการยกโทษ หรือยังไม่เข้าใจความหมายของมัน พระเจ้านั้นเต็มไปด้วยความเมตตาต่อเรา ดังนั้นพระองค์จึงไม่ยอมรับเราถ้าเราไม่แสดงความเมตตาต่อคนอื่นด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ มีบางคนที่ข้าพเจ้าเห็นว่ามันยากมากที่จะยกโทษให้ โปรดช่วยข้าพเจ้าตอนนี้เลย ให้ข้าพเจ้าถ่อมใจลงด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ โปรดช่วยล้างความขมขื่นใจหรือความขัดเคืองใจให้หมดไปจากข้าพเจ้า และโปรดปลดปล่อยข้าพเจ้าจากความเจ็บปวดในอดีตและยอมยกโทษให้กับคนที่ทำร้ายข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอบคุณสำหรับพระคุณนี้ ที่ไม่ใช่แค่ยกโทษให้กับข้าพเจ้า แต่ยังทำให้ข้าพเจ้าสามารถยกโทษให้กับคนอื่นได้อีกด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น