ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่าการที่พระเจ้าจะไม่ยอมยกโทษให้กับเราอีกหรือ เรารู้ว่าพระองค์ต้องจ่ายค่าไถ่สูงมาก เพื่อเราจะได้รับการยกโทษจากความบาป เรารู้ว่าพระองค์รักเรา และอยากมีสายสัมพันธ์กับเรา อ้าว แล้วทำไม พระองค์ยับยั้งมือ ไม่ยอมยกโทษให้กับเราละ ก็เพราะเราทำตัวราวกับว่าเรายังไม่ได้รับการยกโทษ หรือยังไม่เข้าใจความหมายของมัน พระเจ้านั้นเต็มไปด้วยความเมตตาต่อเรา ดังนั้นพระองค์จึงไม่ยอมรับเราถ้าเราไม่แสดงความเมตตาต่อคนอื่นด้วย

Thoughts on Today's Verse...

Can you think of a more frightening thought than God not forgiving our sins? We know how much he paid so our sins could be forgiven! We know how much he loves us! We know how much he wants us to be in relationship with him! So why would he withhold his forgiveness? Because we demonstrate that we have not received it or do not understand it! God is gracious and he will not accept those who are not gracious!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ มีบางคนที่ข้าพเจ้าเห็นว่ามันยากมากที่จะยกโทษให้ โปรดช่วยข้าพเจ้าตอนนี้เลย ให้ข้าพเจ้าถ่อมใจลงด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ โปรดช่วยล้างความขมขื่นใจหรือความขัดเคืองใจให้หมดไปจากข้าพเจ้า และโปรดปลดปล่อยข้าพเจ้าจากความเจ็บปวดในอดีตและยอมยกโทษให้กับคนที่ทำร้ายข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอบคุณสำหรับพระคุณนี้ ที่ไม่ใช่แค่ยกโทษให้กับข้าพเจ้า แต่ยังทำให้ข้าพเจ้าสามารถยกโทษให้กับคนอื่นได้อีกด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy God, there are those that I do find it difficult to forgive. Please, right now while I'm praying, soften my heart by your Spirit, cleanse my soul of any bitterness or resentment, and please empower me to let go of the pain of the past and forgive. I thank you for this grace to not only be forgiven, but to also forgive. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 6:15

ความคิดเห็น