ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ช่วยไม่ได้นะครับ ที่ผมจะคิดถึงสิ่งที่ยากอบน้องชายของพระเยซูกล่าวว่า "ศาสนาที่บริสุทธิ์ และแท้จริงตามแบบของพระเจ้าพระบิดา คือ การช่วยเหลือเด็กกำพร้าและแม่ม่ายที่เดือดร้อน" พระเยซูแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่พระบิดาอยากให้ทำในงานของพระองค์ ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับเราที่จะทำต่อไป

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอให้ชีวิต ความเห็นอกเห็นใจ และงานของข้าพระองค์ จะสะท้อนให้เห็นถึงใจของพระองค์ที่มีต่อผู้ที่ต้องการการดูแล การป้องกันและความรัก ขอให้ข้าพระองค์มีตาที่มองเห็นความต้องการนี้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และมีใจที่จะตอบสนองมากขึ้น เพื่อให้คนอื่นได้เห็นความรักของพระองค์ผ่านทางข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น