ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม้ว่าเราจะตั้งเป้าหมายในชีวิตมากมายและวางแผนทำโน่นทำนี่ แต่เราก็ไม่ใช่เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของเราหรอกนะ ชีวิตของเราในแต่ละวันนั้น เราต้องมองว่าเป็นของขวัญมาจากพระเจ้า ทุกๆ เป้าหมายในชีวิตจะต้องนำเกียรติยศมาสู่พระองค์ และการรู้ว่าควรเดินในทิศทางไหนก็เป็นของขวัญที่เราได้ผ่านมาทางถ้อยคำของพระเจ้าหรือพระวิญญาณของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เปี่ยมไปด้วยสติปัญญาและความรัก โปรดนำผมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ โปรดเติมผมด้วยสติปัญญาอันบริสุทธิ์ โปรดทำให้ผมเข้าใจมากขึ้นถึงเส้นทางชีวิตที่พระองค์อยากให้ผมเดิน โปรดให้ผมมีสติปัญญาที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างสง่างามและเปี่ยมด้วยพระคุณอันศักดิ์สิทธิ์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change