ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อกษัตริย์โซโลมอนสร้างวิหารเสร็จ เขาได้ตระหนักว่าแม้ว่าจะประสบความสำเร็จในการสร้างวิหารที่ใหญ่โต สวยงาม แต่ความสวยงามของวิหารนี้ ก็ยังไม่คู่ควรกับผู้ที่สร้างจักรวาลแห่งนี้ แต่พระเจ้าเลือกที่จะอยู่กับมนุษย์ธรรมดา ซึ่งก็คือการใช้ชีวิตของพระเยซู (ยอห์น 1:11-18) พระเจ้าทรงยอดเยี่ยมเกินกว่าจะบรรยายได้ ทรงบริสุทธิ์เกินกว่าที่เราจะคาดหวังให้พระองค์มาเกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างเรา อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์เลือกที่จะรักเราและมาใช้ชีวิตกับเรา เพื่อที่เราจะคืนดีกับพระองค์และอยู่ในพระสิริของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาผู้ทรงครอบครอง พระองค์ทรงยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ข้าพระองค์จะหาคำมาบรรยายได้ และทรงมีพระคุณเกินกว่าที่จิตใจของข้าพระองค์จะเข้าใจได้ ขอบคุณสำหรับพระสิริของพระองค์ที่มากเกินความเข้าใจของมนุษย์ และพระคุณของพระองค์ที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเรากับพระองค์ ขอบคุณพระบิดาผู้เป็นที่รัก ที่ทรงเป็นพระเจ้า สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น