ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อวานนี้ เราก็ได้รับการสะกิดเตือนใจไปแล้วเกี่ยวกับถ้อยคำที่เลิศหรูของกษัตริย์โซโลมอนตอนอุทิศวิหารให้กับพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิม เป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆ ที่เปาโลก็เอามายืนยันอีกครั้ง ว่า ที่พระเจ้าได้เข้ามาสถิตอยู่ในตัวเราผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์นี้ ก็สง่างามพอๆกับตอนที่พระองค์เข้าไปสถิตอยู่ในวิหารที่เยรูซาเล็ม ก่อนที่พระองค์จะรับเรามาเป็นที่อยู่อันบริสุทธิ์ของพระองค์ได้นั้น พระองค์จะต้องจ่ายค่าสูงลิ่ว นั่นคือความตายของพระบุตรของพระองค์ แล้วอย่างนี้ เราไม่คิดที่จะถวายเกียรติให้กับการทรงสถิตอันบริสุทธิ์ของพระองค์ภายในเราเลยเหรอ เราไม่คิดที่จะใช้ชีวิตให้บริสุทธิ์เพื่อทดแทนพระคุณของพระองค์เลยหรือ

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า ที่บางครั้งก็มองข้ามการทรงสถิตอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ภายในข้าพเจ้าไป ของขวัญแห่งพระวิญญาณของพระองค์นั้นเป็นพระคุณที่ทอแสงเป็นประกายอย่างเรียบง่าย พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าขอสัญญาอีกครั้งว่า จะถวายร่างกายนี้เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่ เพื่อให้พระองค์พอใจและถวายเกียติให้กับพระองค์ ในฐานะที่เป็นวิหารของพระองค์ ในขณะเดียวกัน ข้าพเจ้าก็รู้ว่า ข้าพเจ้าต้องการพระวิญญาณที่จะสถิตและเสริมกำลังให้กับข้าพเจ้า เพื่อทำให้พระองค์พอใจและถวายเกียรติให้กับพระองค์ ในฐานะลูกที่บริสุทธิ์ของพระองค์ โปรดให้พระวิญญาณของพระองค์ นำทาง ชำระล้าง และทำให้ข้าพเจ้าบริสุทธิ์และเป็นเหมือนอย่างพระเยซูด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น