ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ดาวิดถูกเยาะเย้ยที่เขาเต้นรำอย่างเบิกบาน เพราะความชื่นชมยินดีอย่างมาก ที่เรือโนอาห์กลับมา อย่างไรก็ตามเขาไม่ยอมให้คำวิจารณ์ของคนอื่นมาขัดขวางวันแห่งความชื่นชมยินดีนี้ได้ เพราะเขารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมและเป็นความจริงเพียงผู้เดียว เขาจึงเต้นรำเฉลิมฉลองต่อหน้าพระเจ้า

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าผูุ้ยิ่งใหญ่ ผู้เปี่ยมไปด้วยพระคุณ ความเมตตา ทรงฤทธานุภาพและบริสุทธิ์ พระองค์เป็นความชื่นชมยินดี เป็นความหวัง และอนาคตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีในพระองค์ เพราะพระองค์เป็นผู้เดียว ที่ควรค่าแก่การได้รับพระสิริ พระเกียรติและคำสรรเสริญ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น