ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โนอาห์ได้ชื่อว่าเป็นคนชอบธรรม ไม่มีที่ติเลยในรุ่นเดียวกัน เป็นผู้ที่เดินกับพระเจ้า และทำตามที่องค์เจ้าชีวิตสั่งทุกอย่าง (ปฐมกาล 6:9, 22) คุณคิดว่าจะมีเกียรติอะไรสูงกว่านี้อีกไหม ผมไม่รู้หรอกว่า เขาจะจารึกอะไรที่ป้ายหลุมศพผม ตอนที่ผมจากโลกนี้ไปอยู่กับพระเยซูแล้ว แต่แน่นอน มันจะดีมากเลย ถ้าเขาจะเห็นว่าผมคู่ควรกับคำจารึกที่อยู่บนป้ายของโนอาห์นั้นด้วย แล้วคุณล่ะอยากได้คำจารึกแบบไหน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้ารู้อยู่เต็มอกว่า ที่ข้าพเจ้ารอดนั้นก็เพราะพระคุณของพระองค์ ไม่ได้เกี่ยวกับความดีงามหรือสิ่งที่ข้าพเจ้าทำเลยแม้แต่นิดเดียว แต่ก็แน่นอน พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าก็อยากใช้ชีวิตที่จะถวายเกียรติให้กับพระองค์ และทำให้คนอื่นเห็นด้วยว่า ความรักความเมตตานั้นได้เปลี่ยนแปลงลูกๆของพระองค์ขนาดไหน พระบิดาเจ้าข้า โปรดอวยพรข้าพเจ้าด้วยเถิด ที่จะเป็นคนที่เหมาะสมกับชื่อเสียงของโนอาห์นั้น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change