ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราประเมินอย่างซื่อสัตย์ว่าเราใช้เวลาของเราอย่างไร เราใช้จ่ายเงินของเราอย่างไร เรานึกถึงอะไรบ่อยที่สุด และเราพยายามในเรื่องใดมากที่สุด เราจะเจออะไรครับ? พระเจ้าเป็นรักที่สำคัญที่สุดของเราหรือเปล่า พระองค์เป็นรักแรกของเราหรือเปล่าครับ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้ายิ่งใหญ่ เป็นเรื่องยากที่ไม่สามารถมองเห็นพระพักตร์ของพระองค์ และข้าพระองค์รู้ว่าความไม่สมบูรณ์ของข้าพระองค์ยิ่งทำให้เป็นไปไม่ได้ในรัศมีความบริสุทธิ์ของพระองค์ จนกว่าจะถึงวันที่ข้าพระองค์เห็นพระพักตร์ของพระองค์ในสวรรค์ ขอทรงโปรดให้รู้ว่าพระองค์อยู่ด้วยในชีวิตของข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น