ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราประเมินตัวเอง แบบไม่หลอกตัวเองนะ ว่าวันๆเราใช้เวลาไปกับอะไรบ้าง เราใช้เงินยังไง วันทั้งวันเราหมกมุ่นกับเรื่องอะไร และเราทุ่มเทความสามารถของเราไปกับอะไร เราสรุปได้ว่ายังไง วันทั้งวันเราคิดถึงแต่พระเจ้าไหม พระองค์เป็นรักแรกของเราหรือเปล่า

คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์เจ้าชีวิตผู้ทรงฤทธิ์ มันไม่ง่ายเลยที่จะใช้ชีวิตแบบที่ไม่สามารถเห็นพระองค์อยู่ต่อหน้าได้ แต่ข้าพเจ้าก็รู้ว่าเป็นเพราะความบกพร่องของข้าพเจ้าเอง ที่ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงความบริสุทธิ์อันสุดยอดของพระองค์ได้ จนกว่าจะถึงวันนั้นที่ข้าพเจ้าจะได้เจอพระองค์หน้าต่อหน้าในสวรรค์ ช่วยให้ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์อยู่กับข้าพเจ้า ตอนที่ข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change