ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราประเมินตัวเอง แบบไม่หลอกตัวเองนะ ว่าวันๆเราใช้เวลาไปกับอะไรบ้าง เราใช้เงินยังไง วันทั้งวันเราหมกมุ่นอยู่กับเรื่องอะไร และเราทุ่มเทความสามารถของเราไปกับอะไร เราสรุปได้ว่ายังไง วันทั้งวันเราคิดถึงพระเจ้าไหม พระองค์เป็นรักแรกของเราหรือเปล่า เราแสวงหาการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ไหม พระเจ้าบอกกับคนของพระองค์ว่า "แสวงหาเราแล้วเจ้าจะมีชีวิตอยู่ต่อไป" (อาโมส 5:4,6) ยาโกโบ น้องชายของพระเยซู ท้าทายเราว่า "ให้เข้ามาใกล้ชิดพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะเข้ามาใกล้ชิดเรา" (ยบ4:8) มาฟังอีกท่านหนึ่งคือกษัติรย์ดาวิด คนที่พระเจ้ารัก ท่านบอกว่า "ให้แสวงหาพระยาห์เวห์ และพละกำลังของพระองค์ ให้แสวงหาใบหน้าของพระองค์ตลอดเวลา" (สดด 105:4)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์เจ้าชีวิตผู้ทรงฤทธิ์ มันไม่ง่ายเลยที่จะใช้ชีวิตแบบที่ไม่สามารถเห็นพระองค์อยู่ต่อหน้าได้ แต่ข้าพเจ้าก็รู้ว่าเป็นเพราะความบกพร่องของข้าพเจ้าเอง ที่ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงความบริสุทธิ์อันสุดยอดของพระองค์ได้ จนกว่าจะถึงวันนั้นที่ข้าพเจ้าจะได้เจอพระองค์ตรงหน้าในสวรรค์ ช่วยให้ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์อยู่กับข้าพเจ้า ตอนที่ข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น