ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในเวลาที่เราสับสน เราก็ยังสบายใจได้ ถึงแม้เราจะไม่เข้าใจทุกอย่างในโลกนี้ เพราะพระเจ้าจะสัตย์ซื่อกับเราเสมอ (สดุดี 73:1-22) ทุกอย่างที่เรามีและรู้ในโลกนี้ก็จะเน่าเปื่อยสูญสิ้นไป แต่สายสัมพันธ์ของเรากับพระยาห์เวห์ จะเป็นกำลังของเราตลอดไป พระองค์จะไม่ละทิ้งเรา จะไม่ทำให้เราผิดหวัง หรือลืมเรา

Thoughts on Today's Verse...

In times of confusion, we can take comfort that while we may not understand everything while here on earth (read Psalm 73:1-22), God will be faithful. Everything we have and know here on earth is subject to decay, but our relationship with the Lord is our strength forever. He will not abandon, fail, or forget us.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบคุณที่อยู่กับข้าพเจ้าเสมอ โดยเฉพาะตอนที่ชีวิตเจอแต่ความสับสนและมีแต่ความกลัว โปรดอย่าให้ข้าพเจ้าเอาแต่สงสัยพระองค์ แต่ให้ไว้วางใจในพระองค์แม้ว่าสถานการณ์มันจะดูเลวร้ายเต็มทน โปรดช่วยให้ความเชื่อของข้าพเจ้ามั่นคง ในระหว่างที่รอให้พระองค์นำเสรีภาพมาสู่คนของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty God, thank you for being with me always, especially in those moments when life is most confusing and my fears most troubling. Please give me faith to not only ask you honest questions, but to also trust you even when things don't look like they are all that good for those who believe in you. Please help my faith hold firm as I wait for your mighty vindication of your people. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 73:23-26

ความคิดเห็น