ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในเวลาที่เราสับสน เราก็ยังสบายใจได้ ถึงแม้เราจะไม่เข้าใจทุกอย่างในโลกนี้ เพราะพระเจ้าจะสัตย์ซื่อกับเราเสมอ (สดุดี 73:1-22) ทุกอย่างที่เรามีและรู้ในโลกนี้ก็จะเน่าเปื่อยสูญสิ้นไป แต่สายสัมพันธ์ของเรากับพระยาห์เวห์ จะเป็นกำลังของเราตลอดไป พระองค์จะไม่ละทิ้งเรา จะไม่ทำให้เราผิดหวัง หรือลืมเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบคุณที่อยู่กับข้าพเจ้าเสมอ โดยเฉพาะตอนที่ชีวิตเจอแต่ความสับสนและมีแต่ความกลัว โปรดอย่าให้ข้าพเจ้าเอาแต่สงสัยพระองค์ แต่ให้ไว้วางใจในพระองค์แม้ว่าสถานการณ์มันจะดูเลวร้ายเต็มทน โปรดช่วยให้ความเชื่อของข้าพเจ้ามั่นคง ในระหว่างที่รอให้พระองค์นำเสรีภาพมาสู่คนของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น