ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่สามาารถซ่อนตัวจากพระเจ้าได้ แต่สำหรับผู้ที่เต็มใจและมีความสุขในการแสวงหาพระองค์ จะได้รับการปลอบประโลม อำนาจและความหวังในการรู้ที่รู้ว่าพระองค์อยู่ด้วยกับเราเสมอ

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ขอทรงเป็นความเข้มแข็งของข้าพระองค์ ในเวลาที่ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วยในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำและในทุกๆ ที่ ขอทรงโปรดอย่าเพียงแค่อวยพรข้าพระองค์ แต่ทรงใช้ข้าพระองค์ที่จะเป็นพระพรแก่คนอื่นๆ ในพระนามของพระองค์ด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น