ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผู้นำคริสตจักรคือคนที่มีความรับผิดชอบสูงและต้องสุขุมเยือกเย็น และควรจะทำงานด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างน่านับถือ คนที่มาเป็นผู้นำเพราะอยากแสวงหาลาภยศนั้น ก็ให้รู้ไว้เลยว่า เมื่อหัวหน้าผู้เลี้ยงพระองค์นั้นกลับมาด้วยสง่าราศีของพระองค์ พระองค์จะจัดการอย่างไร้ปราณีกับทุกคนที่ได้ทำร้ายคนของพระเจ้า หรือแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนจากความไว้เนื้อเชื่อใจของพี่น้อง แต่ในขณะเดียวกัน พระองค์ก็จะตบรางวัลให้กับผู้ที่มีความซื่อสัตย์อย่างงาม

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงที่เต็มไปด้วยความรัก โปรดอวยพรคริสตจักรของพระองค์ให้มีผู้เลี้ยงที่ดี ที่รักพระองค์และห่วงใยแกะของพระองค์ และขอให้ผู้นำที่ซื่อสัตย์เหล่านี้สัมผัสได้ว่าพระองค์อยู่ใกล้ชิดและชื่นชมพวกเขา ที่พวกเขาทำหน้าที่อย่างสัตย์ซื่อต่อพระองค์และต่อแกะของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู ผู้เป็นลูกแกะของพระเจ้าที่ถูกฆ่าเพื่อไถ่บาปให้กับพวกเรา อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น