ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้ากษัตริย์ต่างชาติในสมัยพระคัมภีร์เดิม ยังสำนึกได้ว่าพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่และสง่างามขนาดไหน แน่นอน พวกเราในทุกวันนี้ ที่ได้รับพระคุณของพระเจ้าผ่านทางพระเยซู ย่อมจะชื่นชมยินดีและสรรเสริญพระองค์เป็นอย่างมากด้วย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าพระบิดา พระองค์นั้นช่างสง่างามและสุดยอดจริงๆ กฏของพระองค์นั้นถูกต้อง ชอบธรรม และถาวรเป็นนิจ พระองค์รักษาคำสัญญา และอวยพรให้อย่างเหลือเฟือ มีแต่พระองค์ผู้เดียวที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง และเต็มไปด้วยสง่าราศีและฤทธิ์เดช ข้าพเจ้าขอสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ ในนามพระเยซูองค์เจ้าชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น