ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้ายึดติดกับความขมขื่นและความแค้นก็มีแต่จะทำลายชีวิตเรา ทำให้เราไม่มีแรงที่จะเป็นพระพรสำหรับผู้อื่น ไม่มีใจในการสรรเสริญพระเจ้า หรือมีความสุขกับชีวิต วิธีเดียวที่จะเอาชนะสิ่งไม่ดีที่คนอื่นทำต่อเราคือ การรักและรับใช้พวกเขาในแบบที่จะเป็นการอวยพรชีวิตของพวกเขา ถ้าเราไม่สามารถทำได้ เพราะมันยากที่จะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำเราทำ ก็ให้ทำเพราะเรารู้จักพระเจ้าและต้องการที่จะให้พระองค์พอพระทัย

คำอธิษฐาน

พระบิดาแห่งความสว่าง ความรักและความเมตตาขอทรงอย่าให้ใจของข้าพระองค์มีใจที่เกลียดชังคนอื่นๆ หรือพอใจที่เห็นคนอื่นล้มเลยพระองค์เจ้าข้า แต่ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์เป็นผู้ช่วยเหลือมากกว่าคนที่ทอดทิ้ง ข้าพระองค์อยากให้คนอื่นเห็ฯพระคุณของพระองค์ในพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น