ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ช่างเป็นสุดยอดพระพรจริงๆ ที่พวกเราได้รับการนำทางจากพวกผู้เลี้ยงที่เชื่อฟังพระเจ้าและเต็มไปด้วยความรัก นอกจากที่พวกเขาจะได้รับความรักและความเคารพจากพวกเราแล้ว พวกเขาก็ยังจะได้รับการชื่นชมมากไปกว่านี้อีกในสวรรค์

Thoughts on Today's Verse...

What a wonderful blessing it is to be led by godly, loving shepherds. But as much as we love them and show them respect, they will receive even greater appreciation in heaven!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้เต็มไปด้วยสง่าราศี โปรดอวยพรผู้นำเหล่านี้ที่มีความซื่อสัตย์และใส่ใจคนของพระองค์ในคริสตจักร โปรดให้พวกเขาสัมผัสได้ว่า พระองค์ทรงอวยพรและชื่นชมพวกเขาอยู่ ช่วยให้ผมเป็นคนหนึ่งที่แสดงความรักนี้ต่อผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์เหล่านี้ของพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซูอาเมน

My Prayer...

O glorious God, please bless every faithful and concerned leader in your Church with a clear sense of your blessing and appreciation. Please use me to show this love to your faithful servants as well. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 เปโตร 5:4

ความคิดเห็น