ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ช่างเป็นสุดยอดพระพรจริงๆ ที่พวกเราได้รับการนำทางจากพวกผู้เลี้ยงที่เชื่อฟังพระเจ้าและเต็มไปด้วยความรัก นอกจากที่พวกเขาจะได้รับความรักและความเคารพจากพวกเราแล้ว พวกเขาก็ยังจะได้รับการชื่นชมมากไปกว่านี้อีกในสวรรค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้เต็มไปด้วยสง่าราศี โปรดอวยพรผู้นำเหล่านี้ที่มีความซื่อสัตย์และใส่ใจคนของพระองค์ในคริสตจักร โปรดให้พวกเขาสัมผัสได้ว่า พระองค์ทรงอวยพรและชื่นชมพวกเขาอยู่ ช่วยให้ผมเป็นคนหนึ่งที่แสดงความรักนี้ต่อผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์เหล่านี้ของพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซูอาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น