ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อันดรูว์มักจะนำคนมาหาพระเยซูเสมอ นอกจากความจริงข้อนี้แล้ว เราก็รู้แค่ว่าเขาเป็นน้องชายของซีโมน เปโตร และเป็นชาวประมง ถึงเราจะรู้ไม่มากนักเกี่ยวกับศิษย์เอกคนนี้ แต่เราก็อยากจะมีชื่อเสียงแบบเขา ใช่ไหมละ

Thoughts on Today's Verse...

Andrew was always bringing people to Jesus. Except for that fact, and that he was Simon Peter's brother and a fisherman, that's about all we know about this apostle. But isn't that the kind of reputation you would like to have!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าแห่งความรอดทั้งสิ้น โปรดอวยพรข้าพเจ้าด้วย ตอนที่ข้าพเจ้าพยายามแบ่งปันเรื่องของพระเยซูกับเพื่อนๆ และครอบครัว ช่วยให้ข้าพเจ้ามีชื่อเสียงแบบเดียวกับอันดรูว์ คือเป็นคนที่ชอบนำคนมาหาพระคริสต์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

God of all salvation, please bless me as I seek to share Jesus with my friends and family. Please help me earn the reputation that Andrew had, someone who is always leading others to Christ. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 1:41-42

ความคิดเห็น