ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อันดรูว์มักจะนำคนมาหาพระเยซูเสมอ นอกจากความจริงข้อนี้แล้ว เราก็รู้แค่ว่าเขาเป็นน้องชายของซีโมน เปโตร และเป็นชาวประมง ถึงเราจะรู้ไม่มากนักเกี่ยวกับศิษย์เอกคนนี้ แต่เราก็อยากจะมีชื่อเสียงแบบเขา ใช่ไหมละ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าแห่งความรอดทั้งสิ้น โปรดอวยพรข้าพเจ้าด้วย ตอนที่ข้าพเจ้าพยายามแบ่งปันเรื่องของพระเยซูกับเพื่อนๆ และครอบครัว ช่วยให้ข้าพเจ้ามีชื่อเสียงแบบเดียวกับอันดรูว์ คือเป็นคนที่ชอบนำคนมาหาพระคริสต์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น