ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทรงเสด็จมา โอ องค์เจ้าชีวิต ขอทรงมา เสียงเรียกของคริสตจักรในยุคแรกๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาแห่งการทดลอง การข่มเหงและความยากลำบาก ซึ่งน่าจะเตือนเราให้เห็นว่าโลกนี้กำลังแย่— หลายคนเป็นเพื่อนที่รักและครอบครัว ความปราถนาของเราที่รอคอยการมาถึงขององค์เจ้าชีวิต จะต้องเท่ากับความรักของเราที่จะแบ่งปันพระคุณของพระเจ้ากับผู้ที่ยังไม่ได้ "มากลับใจ" และยังไม่ได้เปลี่ยนชีวิตของพวกเขา ที่จะรับใช้องค์เจ้าชีวิตผู้ที่สละชีวิตเพื่อที่จะนำชีวิตมาสู้พวกเขา จนกว่าพระองค์จะมา ขอให้เรามุ่งมั่นที่จะทำงานของพระองค์ที่จะนำคนอื่นๆ กลับใจและมีความรอดในพระองค์

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าผู้อดทนและประเสริฐ ขอทรงใช้อำนาจและความเมตตาของพระองค์ในการนำคนที่รักของข้าพระองค์และเพื่อนๆ มากลับใจ เพื่อที่ว่าเมื่อพระเยซูมาปรากฏ พวกเขาจะสามารถมีส่วนในความสุขและความรอดของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น