ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ผู้ทรงฤทธานุภาพ!" เป็นชื่อหนึ่งที่ใช้เรียกพระเจ้า พระองค์เป็นทุกอย่างที่เราสามารถจินตนาการได้ พระองค์ดี ถูกต้องและบริสุทธิ์ แต่พระองค์เป็นมากกว่านั้น! พระองค์เป็นมากกว่าที่เราสามารถจินตนาการได้ และมากเกินกว่าที่เราจะสามารถประกาศได้ แม้ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราในการสรรเสริญพระองค์ก็เทียบไม่ได้กับสง่าราศีของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ผู้เที่ยงแท้และทรงฤทธานุภาพ พระองค์ทรงควรค่าแก่พระสิริ พระเกียรติและการสรรเสริญ! ขอบพระคุณสำหรับการฟังความพยายามที่อ่อนแอของข้าพระองค์ในการสรรเสริญ และยังทรงพอพระทัยความรักและความพยายามของข้าพระองค์ พระองค์ทรงยิ่งใหญ่เกินกว่าคำพูดของข้าพระองค์ และเกินความเข้าใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยินดีที่จะฝากความหวังและอนาคตของข้าพระองค์ไว้ในพระองค์! สรรเสริญในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น