ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"แสวงหา" เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ข้อนี้เน้น คำนี้เป็นคำที่ตรงไปตรงมา อธิบายถึงการไล่ล่าบางสิ่งอย่างไม่ลดละจนกว่าจะได้มันมา แผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของคนในแผ่นดินนั้น ไม่ใช่แค่ความปรารถนา ความหวัง หรือความฝันของเรา แต่มันเป็นความมุ่งมั่นของเรา เราต้องไล่ล่ามัน เราต้องพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะได้เป็นเจ้าของมัน หรือให้ดีคือตกมาเป็นบ้านของเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วย ที่บางครั้งก็ปล่อยให้ความรักที่มีต่ออาณาจักรของพระองค์และลักษณะอันดีของพระองค์หลุดมือไป โปรดปลุกข้าพเจ้าในทุกๆเช้า ให้มีความมุ่งมั่นในงานของพระองค์ และต้องการเอาใจพระองค์ ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าอยากเป็นผู้แสวงหาอย่างมุ่งมั่น โปรดทำให้ข้าพเจ้าแสวงหาอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อจะได้เอาแผ่นดินของพระองค์มาเป็นบ้าน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น