ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ทุกสิ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณ" นี่เป็นความคิดโดยทั่วไปของคนที่อยากประสบความสำเร็จในโลกของเรา แต่ว่าเป็นความคิดที่ผิดนะครับ ความพยายามของเราในการสร้างและเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ ก็เปล่าประโยชน์นะครับ ถ้าพระเจ้าไม่ได้อวยพรเรา สิ่งเหล่านั้นอาจจะดูดีตอนที่เรามีความพยายามอย่างมาก แต่ถ้าการวางแผนและการสร้างในสิ่งที่ดีที่ยิ่งใหญ่ ไม่ได้มาจากพระเจ้า สิ่งเหล่านั้นก็จะไม่ยั่งยืนในการทดสอบของเวลา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาผู้เป็นนิรันดร์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่พยายามให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นโดยความพยายามและการทำงานหนักของข้าพระองค์เอง พระองค์สามารถทำให้งานของข้าพระองค์ก้าวหน้า เพื่ออาณาจักรของพระองค์ ได้มากเกินกว่าที่ความกังวลและความหงุดหงิดของข้าพระองค์ที่จะสามารถทำได้ ขอทรงนำในทุกทางในชีวิตของข้าพระองค์ ขอทรงเอาชนะข้าพระองค์ที่มีความพยายามไม่เป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์ และขอทรงให้กำลังความพยายามนั้นให้นำพระสิริมาสู่พระองค์ และนำคนอื่นมาใกล้พระคุณของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น