ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ถ้าจะให้คนและประเทศของคุณได้รับการฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณ สิ่งแรกคือ พระวิญญาณหรือตัวพระเจ้าเอง จะต้องสำแดงฤทธิ์เดชออกมา ประการที่สอง ผู้คนจะต้องเปิดใจรับฟังและตอบสนองต่อถ้อยคำขององค์เจ้าชีวิต ดังนั้น ให้พวกเรามาร่วมไม้ร่วมมือกันอธิษฐาน พร้อมกันทั่วโลก เพื่อให้คนของเราเปิดตาใจรับพระวิญญาณและถ้อยคำของพระเจ้ากันเถอะ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ โปรดเคลื่อนไหวอย่างทรงพลังในยุคของเรา เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูขึ้น ขอเปิดตาใจของผู้คนให้เห็นความจริงของพระองค์ และโปรดช่วยคนเหล่านั้นที่ประกาศถ้อยคำของพระองค์ ให้ประกาศความจริงของพระองค์อย่างเกิดผล โปรดใช้ข้าพเจ้าให้ไปมีส่วนช่วยคนรอบข้าง ให้เกิดการฟื้นฟูในชีวิตของพวกเขาด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น