ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความเย่อหยิ่งจะนำมาซึ่งความหายนะแน่ พยายามถ่วงดุลของความจริงสองข้อนี้ คือ "เราจะต้องไม่เย่อหยิ่งจองหอง แต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าเราไม่ได้กระจอกแต่มีค่ามากในสายตาพระเจ้า" มันไม่ง่ายอย่างที่คิด ซาตานมักใช้การถ่อมตัวของเรา ทำให้เราดูเหมือนตัวหนอนที่น่ารังเกียจ ทำให้เราท้อใจ จนไม่ยอมใช้ของประทานที่พระเจ้าให้และไม่เห็นค่าที่พระเจ้าให้ต่องานรับใช้เพื่ออาณาจักรของพระองค์ แต่ในทางกลับกัน ความเย่อหยิ่งจองหอง จะทำให้เราไม่เห็นพระเจ้าอยู่ในสายตา และแทนที่จะทำงานเพื่อถวายเกียรติให้กับพระเจ้ากลับเอาหน้าเสียเอง ดังนั้นการที่เราจะเป็นทั้งผู้รักษาหน้าตาของพระเจ้า และเป็นมนุษย์ที่ยังหลงทำผิดบาปอยู่ ก็เป็นมากยิ่งกว่าปัญหาทางศาสนา เพราะจริงๆ แล้วมันเป็นการต่อสู้ในชีวิตประจำวันของการเป็นสาวก แต่เรารักษาสมดุลที่เหมาะสมได้ ด้วยการสรรเสริญพระองค์ผู้ที่ทำให้เราเป็นลูกของพระองค์ และรับเราเข้าใน​​ครอบครัวของพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ในฐานะที่เป็นลูกของพระองค์ ที่ได้รับการไถ่ด้วยชีวิตของพระเยซู ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์รักและเห็นคุณค่าในตัวข้าพเจ้า พระองค์ได้ให้ความสามารถและของประทานกับข้าพเจ้า เพื่อใช้ถวายเกียรติแด่พระองค์และเพื่อเป็นพระพรให้กับคริสตจักรของพระองค์ แต่พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่อยากหลงตัวเองคิดว่าที่ทำงานได้ดีเพราะข้าพเจ้าเก่ง ข้าพเจ้ารู้ว่าทั้งของประทาน ความชำนาญ และประสบการณ์ล้วนมาจากพระองค์ทั้งสิ้น ดังนั้นโปรดช่วยให้ข้าพเจ้าถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วย ข้าพเจ้าไม่อยากให้ความสำเร็จที่เกิดจากของประทานที่พระองค์ให้ ทำให้ข้าพเจ้าเย่อหยิ่งจองหอง จนลืมตัวไปว่า ที่ข้าพเจ้าเป็น หรือที่ข้าพเจ้ามี หรือที่ข้าพเจ้าทำอยู่นี้ ล้วนมาจากพระคุณและของประทานที่พระองค์ให้ทั้งสิ้น ขอให้ข้าพเจ้าถ่อมสุภาพแต่มีคุณค่าในงานเพื่ออาณาจักรของพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู พี่ชายคนโตของข้าพเจ้า ผู้เป็นพระบุตรของพระองค์​ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น