ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ยอห์น บทที่ 17 เป็นอีกบทหนึ่งในพระคัมภีร์ ที่อ่อนไหวมาก พระเยซูรู้ว่าพระองค์กำลังจะตาย และกำลังใช้เวลาที่เหลืออยู่ไม่กี่ชั่วโมงกับพวกศิษย์ที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่เลยว่าพระองค์กำลังจะทำอะไรและทำไปทำไม ในขณะที่พระเยซูกำลังเตรียมตัวเองและเตรียมพวกศิษย์ให้พร้อมที่จะอยู่ตามลำพังเมื่อพระองค์จากไปแล้ว พระองค์มีเป้าหมายใหญ่ๆสองอย่างในใจ คือหนึ่งพระองค์ต้องการให้พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อพวกเขาจะได้แข็งแกร่งและมีอิทธิพลต่อโลกเพื่อพระเจ้า และสอง พระองค์ต้องการให้สิ่งที่พระองค์ทำนี้นำชื่อเสียงมาสู่พระบิดา ที่พระเยซูยอมอับอายขายหน้าและถูกทอดทิ้ง ก็เพราะพระองค์ต้องการที่จะเป็นพระพรให้กับคนอื่นๆ พวกเราก็จะต้องเจอกับความทุกข์ยากลำบากแน่ แล้วเราตั้งเป้าไว้ว่าอย่างไร คงไม่เหมือนพระเยซูแน่ เราถึงต้องถูกเตือนให้อย่าละสายตาไปจากพระเยซู และให้ทำตามแบบอย่างของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ข้าพเจ้าไม่มีวันเข้าใจถึงความรู้สึกเจ็บปวดและพระคุณของพระองค์ได้ ในตอนที่พระเยซูกำลังเดินไปสู่กางเขนด้วยใจที่สัตย์ซื่อและไม่เห็นแก่ตัว ข้าแต่พระเยซูองค์เจ้าชีวิต ข้าพเจ้าไม่มีทางขอบคุณพระองค์ได้หมดสำหรับแบบอย่างในการอดทนอดกลั้นต่อภาระอันหนักอึ้งของชีวิตได้ โปรดทำให้ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นพระพรให้กับผู้อื่นและให้ข้าพเจ้ามีความกล้าหาญที่จะรับใช้และเป็นพระพรแม้ในช่วงที่เจอกับความทุกข์ยากลำบาก อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น