ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ยอห์น บทที่ 17 เป็นอีกหนึ่งบทที่มีพลังมากในพระคัมภีร์ไบเบิล พระเยซูรู้ว่าพระองค์กำลังจะตาย พระองค์รู้ว่ากำลังใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะตายกับเหล่าสาวกที่ไม่เข้าใจสิ่งที่พระองค์กำลังจะทำ และไม่เข้าใจว่าทำไมพระองค์ถึงจะทำ พระเยซูมีสองเป้าหมายที่สำคัญในใจ ในขณะเตรียมความพร้อมตัวเองและเหล่าสาวกของพระองค์ สำหรับชีวิตของพวกเขาในวันข้างหน้าเมื่อพระองค์ไม่ได้อยู่ด้วยแล้ว พระองค์ต้องการให้พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อที่พวกเขาจะยังคงแข็งแกร่งและมีอิทธิพลต่อโลกเพื่อพระเจ้า พระองค์ต้องการให้สิ่งที่ทำจะนำพระเกียรติมาสู่พระบิดา ในขณะที่พระองค์ถูกดูหมิ่นและถูกละทิ้งพระองค์ต้องการอวยพรคนอื่นๆ เราจะต้องเผชิญกับความยากลำบาก อะไรจะเป็นเป้าหมายของเรา ไม่น่าแปลกใจที่เราถูกเตือนให้มองไปที่พระเยซูและทำตามตัวอย่างของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ไม่สามารถเข้าใจความลึกลับของความทุกข์ทรมานในใจของพระองค์ ในตอนที่พระเยซูกำลังไปที่กางเขนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่เห็นแก่ตัว องค์เจ้าชีวิต พระเยซูเจ้า ข้าพระองค์ไม่สามารถขอบคุณพระองค์ได้พอสำหรับการเป็นตัวอย่างที่มีสามารถอดทนกับภาระหนักของชีวิตได้ ขอทรงทำให้ชีวิตของข้าพระองค์เป็รพระพรแก่ผู้อื่นและให้ข้าพระองค์มีความกล้าหาญที่จะรับใช้ และเป็นพระพรแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น