ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความบาปไม่ใช่ของแปลกใหม่ พระคัมภีร์ได้เปิดโปงให้เห็นถึงความโง่เขลาและความดื้อด้านของคนของพระเจ้าในอดีต และเราพิสูจน์ได้จากการที่พวกเขาต้องสูญเสียโอกาศและเจอกับความหายนะมากมาย ที่พวกเขาก่อขึ้นเอง พวกเราเองก็ต้องระวังเหมือนกัน เพราะบ่อยครั้งพวกเราก็ทำอย่างบรรพบุรุษเรานั้น ซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ารู้ว่าความบาป ความดื้อด้าน และความไม่ซื่อสัตย์ของข้าพเจ้า ทำให้พระองค์เจ็บปวด ไม่ว่าจะเป็นความบาปในวันนี้ หรือในอดีตที่คนในพระคัมภีร์ทำกัน ก็สร้างความเจ็บปวดให้กับพระองค์ทั้งนั้น โปรดยกโทษและเสริมกำลังให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด ที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์และเป็นที่ชอบใจของพระองค์ พร้อมกับเป็นพระพรให้กับคนที่อยู่รอบข้างข้าพเจ้าด้วย อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น