ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรเป็นตัววัดความเป็นตัวตนของเรา แน่นอน ไม่ได้ดูแค่ตอนเราอยู่ที่"โบสถ์"เท่านั้น สิ่งที่ทดสอบตัวตนของเรา หรือการเป็นคนของพระเจ้านั้น ดูได้จากการเป็นหุ้นส่วนกับพระองค์ ในเรื่องการช่วยกู้ คนที่หลงหาย คนที่ถูกละเลย คนที่ถูกเหยียดหยาม หรือคนที่สิ้นไร้ไม้ตอก เมื่อเราอยู่อย่างเห็นแก่ตัว และเมื่อ คนที่ "ขัดสน" ถูกทิ้งไว้อย่างไม่มีเยื้อใย สังคมเสื่อมทรามลง เพราะไม่มีใครมีจิตใจเหมือนพระเจ้า และในสังคมก็เกิดการอิจฉาและโกรธเกลียดกัน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นที่รัก องค์เจ้าชีวิตผู้ทรงฤทธิ์และทรงครอบครอง โปรดยกโทษให้กับเรา โปรดใช้ลูกๆ ของพระองค์ ไปเยียวยารักษาแผ่นดินของเรา พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าขออธิษฐานเป็นพิเศษว่าพระองค์จะใช้ข้าพเจ้าให้เป็นพระพรกับคนที่เมื่อเจอวิกฤตในชีวิตแล้วไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น