ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรามักจะมองเวลาที่ยากลำบาก ช่วงวิกฤต ว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีเพราะสถานการณ์ที่เราเผชิญเป็นเรื่องยากมาก แต่เวลาที่ยากลำบากยังสามารถเป็นโอกาสที่จะปลุกให้ใจของเราตื่นในความมั่นคงและ สง่าราศีของพระเจ้าได้ และเราก็จะรู้ว่าชีวิตเราต้องการพระองค์ด้วย ในช่วงเวลาวิกฤตสำหรับชนชาติอิสราเอลและอิสยาห์ คือการตายของอุสซียาซึ่งได้กลายเป็นโอกาสที่ดีสำหรับอิสยาห์ที่จะได้เห็นพระเจ้าในทางใหม่ และได้รับการทรงเรียกว่าสำหรับงานพิเศษเพื่อพระเจ้า พระเจ้าสามารถใช้วิกฤตแห่งความยากลำบาก การทดลอง และความทุกข์ยากต่างๆ ได้อย่างไร? ทำไมคุณไม่ขอให้พระองค์แสดงให้คุณเห็นล่ะครับ!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์สารภาพว่าข้าพระองค์ท้อใจต่อความยากลำบาก บางครั้งข้าพระองค์ก็สงสัยว่าพระองค์อยู่ที่ไหน และทำไมพระองค์ลืมข้าพระองค์ พระบิดา แม้ว่าลึกลงไปในใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อยู่ที่นั่น แต่บางครั้ง ก็เป็นเรื่องยากที่จะทำให้ความเชื่อของข้าพระองค์ร้อนรนอยู่เสมอ เมื่อข้าพระองค์ไม่ได้ยินเสียงของพระองค์ หรือเห็นพระองค์ ขอทรงโปรดเสริมสร้างใจของข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ และช่วยให้ข้าพระองค์ "เห็น" พระองค์ในทางใหม่เพื่อที่ข้าพระองค์จะเปิดเผยตัวเองให้แก่พระองค์ และจะปรับปรุงตัวอย่างสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อการรับใช้พระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น